Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

Zápis z valné hromady HO Start

25.11.2004

HO Start Ostrava

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY HO START KONANÝ DNE 19.11.2004

Program:
1. Vyhodnocení akcí za rok 2004
2. Zpráva o hospodaření oddílu za rok 2004
3. Oznámení o odstoupení výkonného výboru předsedy oddílu
4. Návrh nového výkonného výboru
5. Volba výkonného výboru
6. Příspěvky
7. Akce
8. Nováčci
9. Poděkování Romanu Raškovi
10. Diskuse

1. vyhodnocení akcí za rok 2004
Předseda HO zhodnotil akce jak za rok 2004 tak dosavadní činnost oddílu.

2. Zpráva o hospodaření oddílu za rok 2004
Dáša Baronová informovala o počtu členů v HO a o hospodaření oddílu za rok 2004

3. Oznámení o odstoupení výkonného výboru předsedy oddílu

4. Návrh nového výkonného výboru
Navrženi členové:
Petr Nováček – metodik, půjčovna (Hanka Nováčková)
Dalibor Gřeš – metodik
Ingrid Ligačová – pokladník
Petr Ďásek – knihovník
Petr Macháček – člen
Petr Čenžák - člen
Jarda Ožana – člen
Marta Brichová – člen
Katka Hrabcová – člen
Martin Belas – správce webových stránek HO Start

Kontaktní osoby pro veřejnost na webu jsou Petr Nováček a Petr Čenžák.
Výkonný výbor se rozhodl, že zatím bude pracovat bez předsedy.

5. Volba výkonného výboru
Výkonný výbor byl schválen.

6. Příspěvky
Příspěvky na rok 2005 byly stanoveny ve výši:
Členský příspěvek 200,-
studenti 100,-


ČHS 300,-
studenti 140,-
Přičemž student je brán do 18 let včetně tzv., že v daném roce dovršil 18 let.
Příspěvky je nutno zaplatit do konce roku 2004 Ingrid Ligačové.

7. Akce
- Tělocvična každou středu od 18:00 – 20:00 v tělocvičně VŠB – Stavební fakulta – Marta Brichová
Běh na Pustevny + Mikuláš, 4.-5.12. 2004 – Petr Ďásek
- Zimní Tatry, 19.– 26.2. 2005, chata na Popradském plese – Dalibor Gřeš
- Nácvik jištění, Kružberk, konec dubna 2005 – Petr Nováček
- Vysočina, první víkend v květnu 2005 – Katka Hrabcová
- Rakousko – Raxalpe, červen 2005 – Marta Brichová
- Paklenica, červen 2005 – Petr Čenžák
- Ostrov, přelom července a srpna 2005 – Jana Nováková
- Festival horolezeckých filmů, Teplice n/M, poslední víkend v srpnu 2005 – Petr Čenžák
- Fotka roku 2004 – Honza Ondruš

8. Nováčci
Vzhledem k tomu, že letos nebude Horoškola bylo nováčkům doporučeno, aby navštěvovali tělocvičnu, kde se můžou naučit základy lezení, popř. se domluvit s metodiky. K dispozici by jim mohla být Metodika horoškoly na CD.

9. Poděkování Romanu Raškovi
Členové HO Start poděkovali Romanu Raškovi a ostatním členům odstupujícího výkonného výboru za obětavou práci pro oddíl.

10. Diskuse


Zapsala: Katka Hrabcová

Schválil: Výkonný výbor


vložil: Ingrid Ondrušová