Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

Start OBJEKTIV 2012

25.12.2012

Ahoj, všichni.
Chtěl bych pouze připomenout jednu akci, o které byla řeč na poslední výročce...
Do konce letošního roku zbývá sice už jen pár dnů (a dlouhých večerů), ale pořád je to dost času na prohlédnutí vlastních fotoarchivů z letošní lezecké sezony a výběr těch nejlepších okamžiků, které se Vám podařilo zachytit. Určitě jich nebylo málo, o čemž svědčí i fotky, které umísťujete na oddílové stránky. A když náhodou žádný snímek do soutěže nevyberete, čemuž nevěřím, tak čas strávený vzpomínáním u fotek není určitě promrhaný a zbytečný.
Přeji Vám všem klidné a pohodové prožití zbytku roku a spoustu krásných cest a také záběrů v roce 2013. Jarda


HO START Ostrava vyhlásil na tento rok 1. ročník fotografické soutěže, která trvá celoročně. Do soutěže se mohou přihlásit všichni členové HO Start Ostrava, kteří mají pro daný rok řádně zaplacené členské příspěvky. Věková hranice není stanovena.

ŽANRY: LIDÉ A HORY (samostatná fotografie)
HORSKÁ KRAJINA (samostatná fotografie)

UZÁVĚRKA: 3. ledna 2013 - do tohoto data musí být fotografie (podepsané na zadní straně a s uvedeným žánrem) odevzdány předsedovi oddílu Petru Macháčkovi nebo členu výboru Jardovi Ožanovi v obálce s plným jménem autora.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE: na následné Výroční schůzi oddílu (její součástí bude fotovýstava)

HODNOCENÍ: Každý soutěžící může předložit maximálně pět snímků s popisky z každého žánru. Tři (Lidé a hory) plus tři (Horská krajina) nejlepší fotografie budou vybrány porotou složenou z profesionálních fotografů.

CENY: Nejlepší tři oceněné fotografie z obou kategorií nechá vedení HO Start Ostrava, v nejkratším možném termínu po vyhlášení, na oddílové náklady zvětšit (podle umístění: čím lepší, tím větší formát) a zarámovat a předá je autorům.

RŮZNÉ: Přihlášené fotografie budou v klasickém ("papírovém") provedení o rozměrech min. 15 x 20 cm. K fotografiím nutno dodat i CD, flash, negativ apod. (vše označené) se soutěžními snímky (po vyhodnocení bude vráceno). Vedení HO Start si výhrzuje právo na případné (opodstatněné) změny v podmínkách soutěže a jejím průběhu.


vložil: Jaroslav Ožana