Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

LEZEC ROKU 2011

05.01.2012

Protože se nám nepodařilo připravit hlasovací anketu na našem webu, budeme letos hlasovat na výročce. Výstupy, přihlášené do soutěže, stejně jako pravidla pro hlasování, naleznete zde.

Pravidla pro hlasování:

Hlasovat se bude tajně pomoci anketních lístků na valné hromadě 13.1.2012.

Hlasovat mohou pouze členové oddílu.

Členové jsou vyzváni k prostudování přihlášených výstupů předem na webu HO START. Na valné hromadě již pro to nebude dostatečný časový prostor (vytištěné výstupy budou na výročce k dispozici v omezeném počtu).

Při podpisu prezenční listiny obdrží každý člen oddílu hlasovací lístek, na kterém přidělí body 3, 2, 1 mužům a 3, 2 ženám (žen se více nepřihlásilo).

Maximální zisk bodů rozhodne o konečném pořadí.

Členové, kteří na valné hromadě nebudou, mohou požádat jiného člena, aby hlasoval za něj. Zástupce pak dostane hlasovací lístek navíc.

A nyní již výstupy, přihlášené do soutěže:

Hanka Nováčková

Radka Fukalová

Pavlos Muck

Honza Ondruš

Petr Nováček

Ondra Nováček

Pro úplnost přidávám Pravidla soutěže Lezec roku

Takže vybírejte a na výročce bodujte.

mach


vložil: Petr Macháček