Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

Horolezecký oddíl Start čeká mimořádná valná hromada

26.05.2004

Nazdar horolezkyně a horolezci,zajisté jste všichni natěšení na slunné víkendové dny, abyste mohli vyrazit na skály a konečně si pořádně zalozit tam, kde je to nejpřirozenější. Venku v přírodě. Pravda i já jsem natěšený...Titulek v úvodu však předesílá, že Vám dnes chci vyjádřit něco jiného než jen emoce z přicházejícího léta.Již před několika týdny jsem výkonnému výboru HO Start sdělil své svobodné rozhodnutí odejít s vedení oddílu a předat tak "křeslo" předsedy oddílu svému nástupci. Své rozhodnutí jsem nezměnil a proto minulý týden proběhla schůzka "rady starších", kde se o mém odstoupení diskutovalo. Diskutovalo se pravda živě, hostitelka Katka Hrabcová měla připravený skvělý koláč a spoustu dalších dobrot, Andy Radomská přinesla své tradiční úžasné koláčky, Petr Ďásek měl nějaké výborné víno z Mutěnic atd."Rada starších" (tento termín se zde objevuje poprvé) se sešla ve složení:

Roman Raška, Petr Nováček, Petr Macháček, Petr Čenžák, Milica Čenžáková, Katka Hrabcová, Petr Ďásek, Andy Radomská, Dáša Baronová, Jarda Ožana, Marta Brichová, Petra Velčovská, Lukáš Klimánek, Honza Ondruš, Martin Belas, Ingrid Ligačová.

Omluvili se: Dalibor Gřeš a Jana Nováková.Nejdříve Vám chci samozřejmě vysvětlit důvody svého rozhodnutí, potom Vám také prozradím co se na schůzce "rady starších" dohodlo a na závěr Vás požádám o to, abyste vzali osud oddílu do svých rukou.Proč jsem se rozhodl odejít z vedení

Důvodem samozřejmě nejsou žádné neshody, nebo snad řevnivost mezi členy VV. Jediným důvodem je moje zaneprázdněnost - pracovní i rodinná a také snaha, věnovat více času lezení. Na konci tohoto výčtu stojí jakési "profesní" vyhoření, čili prosté - já už dál nemůžu. Oddíl vedu šestým rokem a mám pocit, že mé nápady a hlavně schopnost motivace lidí je u konce. Jsem přesvědčený, že oddíl potřebuje nový náboj, nové nápady a hlavně se potřebuje oprostit od některých "způsobů", které přetrvávají věky a jsou dnes již překonané.

V té souvislosti musím také říci, že jsem vyzval celé současné vedení oddílu (výkonný výbor), aby odstoupili a přenechali složení budoucího výkonného výboru, nově zvolenému předsedovi.Kdo bude novým předsedou

Ptáte se mne zbytečně, já to nevím. Nového předsedu si musíte zvolit VY, členové oddílu. Ale nebojte se, všechno na Vás nehodím. Mou povinností je také označit své možné nástupce.

V době, kdy jsem oznámil svou rezignaci, jsem byl bombardován otázkami: a co bude s oddílem, kdo ho povede, kdo bude nový předseda? Potom se chvíli nic nedělo - což mne zneklidňovalo, ale potom se stalo to, nač jsem celou dobu čekal. Přišli za mnou lidé, kteří navrhli konkrétní řešení, začali se s mimořádnou aktivitou zajímat o dění v oddíle. Na včerejším jednání "rady starších" se samozřejmě také diskutovalo o novém předsedovi a navrhovali se další kandidáti. A kdo jsou vlastně ti kandidáti?Já osobně navrhuji zamyslet se nejdříve nad otázkou, jaká kritéria by měl nový předseda splňovat, co by ho mělo charakterizovat. Na tuto otázku si musíte částečně odpovědět sami na valné hromadě, kde se bude nový předseda volit, ale já osobně si myslím, že předseda oddílu musí být 100% oddán věci dělat předsedu HO Start. Cokoliv co se týká oddílu mu nesmí být lhostejné. A že to není nic jednoduchého, o tom snad nikdo nepochybuje. Od nového předsedy se bude také očekávat, že naplní přání většiny, čili Vás, milí členové. Zvolte si takového předsedu, který Vám bude naslouchat a bude plnit Vaše přání - to jsou ty věčné diskuse o tom, jestli tělocvična nebo stěna, nebo vlastně co. Předseda oddílu by měl být osobností, motorem, který bude schopen motivovat a vést lidi okolo sebe. Dle mého názoru nemusí všechny převyšovat svými lezeckými schopnostmi, ba ani svým všeobecným horolezeckým rozhledem. Předseda musí hlavně, a to zdůrazňuji - H L A V N Ě - být schopen naslouchat lidem, musí s lidmi komunikovat, účastnit se každé oficiální akce, být tam vždy s předstihem, sjednocovat menší skupinky tak, aby všichni věděli o všech. Předseda by se ale také měl obklopit lidmi - výkonným výborem, který jeho "manažerské" schopnosti doplní. Právě mezi členy výkonného oddílu si dokáži představit odborníky na horolezeckou metodiku, ale i výjimečné lezce - osobnosti, ale také "dělníky" v pozadí apod.Návrh možných kandidátů

Já osobně si dokáži představit na postu předsedy hlavně tyto lidi: Ingrid Ligačovou, Jardu Ožanu, Dalibora Gřeše a také Katku Hrabcovou. Berte to jako mé doporučení a hledejte nového předsedu mezi těmito kandidáty. Možná se najdou i jiní, o kterých já nevím, hledejte a bádejte, ale vězte, že znám osobně většinu členů oddílu osobně a najít toho pravého nebude jednoduché. Ne, že by vhodnějších kandidátů nebylo více, mnohé z Vás napadnou jména jako Petr Nováček, Petr Ďásek, Petr Čenžák, Milica Čenžáková, Bedřich Křistek, Petr Macháček a třeba i další, ale je tady jeden hlavní aspekt a to ten, že navržená osoba musí tu funkci chtít dělat, musí mít na to čas a také podporu většiny, protože, a to znova opakuji, nového předsedu si zvolí valná hromada, tedy VY, milí členové. Mnozí z těch, které jsem jmenoval jistě najdou uplatnění mezi členy nového vedení, tedy výkonným výborem, ale předseda, ten musí být hlavně persónou, která to celé zastřeší.Kdy si zvolíme nového předsedu

Na schůzi "rady starších" padlo následující rozhodnutí:- v září proběhne mimořádná volební valná hromada, kde se zvolí předseda HO Start a výkonný výbor

- předseda se bude volit z navržených kandidátů

- kandidátku sestavuje "rada starších"

- Vaše návrhy na předsedu adresujte "radě starších"

- kandidátka bude uzavřena 14 dní před volbou

- pokud má kdokoliv z Vás zájem dělat předsedu, kontaktujte prosím mne, nebo kohokoliv z "rady starších"

- pokud má kdokoliv z Vás návrh nebo nápad, kdo by měl být předsedou HO Start, kontaktujte prosím mne, nebo kohokoliv z "rady starších". Jsme otevření každé rozumné iniciativě.

- předseda musí být zvolen většinou přítomných členů

- zvolený předseda navrhuje složení výkonného výboru

- složení výkonného výboru schvaluje valná hromada

- výkonný výbor se schvaluje jako celek, nerozebírají se jednotliví členové výkonného výboru

- výkonný výbor musí mít minimálně 3 členy, maximální počet není omezenTo je zatím vše. Jsem s vědom závažnosti svého rozhodnutí, ale myslím, že oddíl potřebuje nastartovat progresivnější směr. A toho já už nejsem schopen. Pevně však věřím, že nově zvolený předseda naváže na práci, kterou udělali jeho předchůdci, zas tak úplně špatné to nebylo :-))Hore zdar

Roman

Horolezecký oddíl a horoškola START
Roman Raška - předseda oddílu
Mobil: 777 208 760
Domů: 596 936 956
mailto:rraska@ho-start.info
http://www.ho-start.info


vložil: