Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

zápis z valné hromady 15.1. 2010

27.01.2010

Program valné hromady HO START ze dne 15.1. 2010
1. zahájení, prezentace, zjištění usnášeníschopnosti
2. zpráva o hospodaření
3. zpráva o akcích
4. informace o půjčovně
5. vyhlášení výsledků soutěží a předání cen
6. plán akcí na rok 2010 – včetně oslavy 50. výročí HO START
7. návrh rozpočtu na rok 2010
8. promítání filmů

ZÁPIS Z PRŮBĚHU VALNÉ HROMADY HO START
KONANÉ 15.01. 2010 na loděnici Perun, Ostrava

PREZENČNÍ LISTINA – přítomno dle přiložené prezenční listiny 30 členů z celkového počtu 58 členů (loňského roku 2009). Omluvili se Macháček, Hrabcová.

Dle součtu mandátní komise byla VH usnášeníschopná (bylo přítomno více než 30 % členů)

Mandátní komise ve složení : Čenžák, Nováček, Ondrušová

Předseda valné hromady : Ďásek

1. Zahájení VH

2. Zpráva o hospodaření za rok 2009 (Ingrid Ondrušová)

3. Zpráva o akcích roku 2009 (Petr Nováček)
vyhlášení vítězů Běh do vrchu - za muže A. Veselý, za ženy K. Macháčková,
výstup roku - K.Korhelík v kategorii velehorských cest, I.Ondrušová nejlepší ženský výstup, P.Nováček se synem v kategorii nejlepší skalní cesta

4. Zpráva o půjčovně materiálu, klesá příjem z půjčovného (Hana Nováčková)

5. Zpráva o akcích chystaných na rok 2010 (Petr Nováček)

6. Doplnění a schválení plánu akcí na rok 2010
a) Lezecká stěna na CDU objednána do 22.4.10 v termínu úterý 18.30-20.30
b) připomínka 50 let HO START – 18.9. Kružberk

7. příspěvek do oddílu schválen ve výši 400 Kč dle uvedeného hlasování, tato částka platí v případě libovolného termínu příchodu do oddílu. Dále zůstává příspěvek 150 Kč pro členy do 18 let (1 PROTI, optická většina PRO).

8. Návrh rozpočtu na rok 2010
SCHVÁLENO

9. Návrh stávajícího výkonného výboru na obnovu VV, z VV odstupuje K. Hrabcová – odsouhlaseno pokračování činnosti VV, dodatečně K.Korhelík souhlasí s funkcí člena VV, návrhy na volný post předsedy oddílu žádné

10. Diskuse + závěr

Zapsal: Petr Ďásek


vložil: Petr Ďásek