Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

„Výstup a lezec roku 2009“

16.12.2009

Výkonný výbor HO Start Ostrava vyhlašuje soutěž

„Výstup a lezec roku 2009“


Do soutěže je možno přihlásit jakékoliv výstupy (od boulderingu přes 8 tisícovky až po skialpinismus).

Podmínky účasti:
Každý člen/členka oddílu může přihlásit max. 3 výstupů.

Ke každému výstupu bude uvedeno:
Účastníci výstupu, místo výstupu, co bylo vylezeno a na co vylezeno, obtížnost, způsob jak byla cesta vylezena, přibližné datum, stručný popis charakteru cesty a podmínek za jakých byla lezena.

Popis musí být stručný a přehledný. Příspěvky posílejte ve formátu „DOC“. (Microsoft Word). Maximální velikost souboru je omezena na 100kB včetně případných fotek.

Vítěze soutěže „Výstup roku“ určí členové oddílu prostřednictvím hlasování pomocí elektronické pošty = každý člen, který předal svou e-mailovou adresu obdrží uspořádaný seznam výstupů a může provést hodnocení a zaslat zpět. Následně bude proveden součet bodů a vyhodnocen výstup.
Každý člen vyhodnotí pět nejlepších výstupů mužských a ženských tak, že jim přidělí body. Pět bodů nejlepší mužský výstup, 4 body druhý atd. Dtto u žen. Smíšené dvojice budou hodnoceny v kategorii mužské s plusovým bonusem v případě rovnosti bodů.
Výstup lezeckého družstva v horách se hodnotí jako jeden výstup. Lezci družstva se musí předem dohodnout a cestu do soutěže přihlásit jen jednou.
Podle úrovně výstupů a celé soutěže VV rozhodne o počtu ocenění za „Výstup roku“ v jednotlivých kategoriích (muži, ženy).

"Lezce/lezkyni" roku vyhlásí VV na základě přihlášených cest jednotlivých lezců/lezkyň do soutěže „Výstup roku“ s přihlédnutím k počtu získaných bodů v obodovaných výstupech.

Příspěvky posílejte nejpozději do 5.1. 2010, aby se celý proces (včetně hodnocení) stihl do výročky, kde bychom chtěli vyhlásit výsledky a předat hodnotné ceny.

Způsob doručení: e-mail: pcenzak ZAVINÁČ ohlzs TEČKA cz nebo pcenzak ZAVINÁČ volny TEČKA cz


vložil: Petr Čenžák