Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

Zápis z Valné hromady 9.1. 2009

12.01.2009

ZÁPIS Z PRŮBĚHU VALNÉ HROMADY HO START
KONANÉ 09.01. 2009 na loděnici Perun, Ostrava

PREZENČNÍ LISTINA – přítomno dle přiložené prezenční listiny 26 členů z celkového počtu 73 členů (loňského roku). Omluvili se P. Novák, P. Macháček.

Dle součtu mandátní komise byla VH usnášeníschopná (bylo přítomno více než 30 % členů)

Mandátní komise ve složení : Petr Čenžák, Luděk Mimra, Petr Nováček

Předseda valné hromady : Petr Ďásek

1. Zahájení VH, předání pozdravu historicky třetího předsedy HO START a čestného člena
Bédi Křístka, který se nezúčastnil z důvodu nemoci

2. Zpráva o hospodaření za rok 2008 (Ingrid Ligačová)

3. Zpráva o akcích roku 2008 (Petr Nováček),
vyhlášení vítězů Běh do vrchu – za muže P. Vávra, za ženy K. Macháčková

4. Zpráva o akcích chystaných na rok 2009 (Petr Nováček)

5. Doplnění a schválení plánu akcí na rok 2009
a) Lezecká stěna na CDU objednána do 31.3.09 v termínu úterý 18.00-20.00, dle počasí a
zájmu lze prodloužit do konce dubna 2009 (rezerva v rozpočtu)
b) D. Gřeš sdělí na oddílovém webu do 31.1. dva termíny konání letního Ostrova
c) návrh přesunu termínu Valné hromady HO START na lednové termíny
SCHVÁLENO optickou většinou
d) návrh P. Nováčka od podzimu přesunout termín lezecké stěny na čtvrtek
SCHVÁLENO – 8x ANO (protinávrh úterý 3x ANO), ostatní se zdrželi hlasování
Na lezecké stěně CDU bude sdělen striktní požadavek dodržování času blokace stěny
pro potřeby oddílu.

6. Zpráva o půjčovně materiálu, klesá příjem z půjčovného (Hana Nováčková)

7. Návrh stávajícího výkonného výboru na obnovu VV, případně návrhy na post předsedy oddílu – odsouhlaseno pokračování činnosti VV ve stávající sestavě

8. příspěvek do oddílu schválen ve výši 300 Kč dle uvedeného hlasování, tato částka platí v případě libovolného termínu příchodu do oddílu. Dále zůstává příspěvek 150 Kč pro členy do 18 let.
a) 300 Kč – 14 x ANO
B) 400 Kč – 8x ANO

9. Návrh rozpočtu na rok 2009
SCHVÁLENO

10. Diskuse

11. Závěr

Zapsal: Petr Ďásek


vložil: Petr Ďásek