Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

„Výstup a lezec roku 2008“

23.10.2008

Výkonný výbor HO Start Ostrava vyhlašuje soutěž
„Výstup a lezec roku 2008“


Do soutěže je možno přihlásit jakékoliv výstupy (od boulderingu přes 8 tisícovky až po skialpinismus).

Podmínky účasti:
Každý člen/členka oddílu může přihlásit max. 5 výstupů.

Ke každému výstupu bude uvedeno:
Účastníci výstupu, místo výstupu, co bylo vylezeno a na co vylezeno, obtížnost, způsob jak byla cesta vylezena, přibližné datum, stručný popis charakteru cesty a podmínek za jakých byla lezena.

Popis musí být stručný a přehledný. Příspěvky posílejte ve formátu „PDF“, kdo neumí tak ve formátu „DOC“. (Microsoft Word).


 Vítěze soutěže „Výstup roku“ určí členové oddílu prostřednictvím hlasování na internetu (obdoba Fotky roku).
 Každý člen vyhodnotí pět nejlepších výstupů mužských a ženských tak, že jim přidělí body. Pět bodů nejlepší mužský výstup, 4 body druhý atd. Dtto u žen. Smíšené dvojice budou hodnoceny v kategorii mužské s plusovým bonusem v případě rovnosti bodů.
 Výstup lezeckého družstva v horách se hodnotí jako jeden výstup. Lezci družstva se musí předem dohodnout a cestu do soutěže přihlásit jen jednou.
 Podle úrovně výstupů a celé soutěže VV rozhodne o počtu ocenění za „Výstup roku“ v jednotlivých kategoriích (muži, ženy).

"Lezce/lezkyni" roku vyhlásí VV na základě přihlášených cest jednotlivých lezců/lezkyň do soutěže „Výstup roku“ s přihlédnutím k počtu získaných bodů v obodovaných výstupech.

Příspěvky posílejte nejpozději do 30.11. 2008, aby se celý proces (včetně hodnocení) stihl do výročky, kde bychom chtěli vyhlásit výsledky a předat hodnotné ceny.

Způsob doručení: e-mail: pcenzak ZAVINÁČ ohlzs TEČKA cz


Díky za příspěvky

za VV Petr Č.


vložil: Petr Čenžák