Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

ZÁPIS Z PRŮBĚHU VALNÉ HROMADY

13.12.2007


ZÁPIS Z PRŮBĚHU VALNÉ HROMADY HO START
KONANÉ 7.12. 2007 na loděnici Perun, Ostrava


PREZENČNÍ LISTINA – přítomno 27 lidí + 2 hosté, prezence není doložena v písemné podobě, dle součtu mandátní komise byla VH usnášeníschopná (30 % z 85 členů oddílu = 26 lidí)

Mandátní komise ve složení : Petr Čenžák, Petr Macháček, Petr Nováček

Předseda valné hromady : Petr Ďásek


1. Zahájení, informace o sponzorském daru J. Giecka – zakoupením poskytnutých DVD ve výši 150 Kč/kus možnost přispět pro potřeby oddílu

2. Zpráva o hospodaření za rok 2007 (Ingrid Ligačová)

3. Zpráva o akcích roku 2007 (Petr Macháček)

4. Zpráva o akcích chystaných na rok 2008 (Petr Macháček)

5. Zpráva o půjčovně materiálu, čtvrtým rokem klesá příjem z půjčovného (Hana Nováčková)

6. Vyhlášení výsledků soutěží a předání cen přítomným vítězům
- výstup roku (Petr Čenžák)
- běh do vrchu (Petr Ďásek)
- foto roku (Jan Ondruš)

7. Návrh stávajícího výkonného výboru na obnovu VV, případně návrhy na post předsedy oddílu – odsouhlaseno pokračování činnosti VV ve stávající sestavě rozšířené o Petra Mareše (všichni účastníci byli pro. Schváleno)

8. Návrh rozpočtu na rok 2008, změny provedeny v kapitole výdajů – navýšení občerstvení na posledním slanění z částky 1500 Kč na 2 300 Kč. Rozpočet byl navržen jako přebytkový (dle plánu o 1 300 Kč)
Čtyři účastníci proti, čtyři se zdrželi hlasování, ostatní (19) pro. Schváleno.

9. Plán akcí 2008 – tři proti, jeden se zdržel hlasování, 23 pro. Schváleno.

10. příspěvek do oddílu ve výši 300 Kč – 26 pro, jeden se zdržel hlasování. Schváleno.

11. Diskuse

12. Promítání krátkých filmů a fotografií z akcí členů oddílu + ukázky DVD J. Giecka

13. Závěr


Zapsal: Petr Ďásek


vložil: Martin Belas