Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

Návštěvní řád TANAPu

04.02.2004

Pokud máte někdy v úmyslu navštívit V. Tatry, jistě vás bude jako horolezce zajímat, co smíte a co ne. Zde:chttp://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=1403 si můžete přečíst Návštěvní řád TANAPu, níže jsem přepsal výňatek té nejzajímavější části. Takže čtěte...

A. VYHRADENÉ MIESTA PRE VÝKON HOROLEZECTVA, SKALOLEZECTVA A SKIALPINIZMU NA ÚZEMÍ NÁRODNÉHO PARKU

1. Horolezectvo a skalolezectvo sa môže vykonávať na celom území národného parku okrem lokalít

a) masív Širokej javorinskej až po severozápadný Žabí vrch, Rovienky, Svišťová dolina a záver Bielovodskej doliny; južnú hranicu tejto oblasti tvorí spojnica Veľký Žabí štít - České pleso - Hviezdoslavov vodopád - Litvorové pleso - Prielom (obmedzenie sa nevzťahuje na prístup do Českej doliny okolo Českého potoka a v oblasti Malého Mlynára v letnej a zimnej sezóne so zostupom cez Mlynárovo sedlo),
b) Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, severovýchodná časť Čiernej Javorovej doliny ohraničená z juhu Čiernym Javorovým potokom a hrebeňom Snehových veží (obmedzenie sa nevzťahuje na nástup do Ľadových doliniek z Malej Studenej doliny cez Ľadové sedlo obídením Snehových veží zo severu),
c) Belianske Tatry,
d) Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky,
e) Slavkovská dolinka, skalné steny od Kvetnicového sedla po Malý Velický hrb vrátane Granátovej lávky,
f) Štôlska dolina ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva - Končistá a z juhu turistickým chodníkom (magistrálou),
g) oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žľab, Za Handel, Suchá Voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubô a východnú hranicu hrebeň Furkotských veží a Kozí chrbát (obmedzenie sa nevzťahuje na Rameno Kriváňa z doliny Nefcerka v zimnej sezóne s nástupom spod steny cez Furkotské sedlo a na západnú stenu Kriváňa od Horného loveckého chodníka celoročne),
h) všetky národné prírodné rezervácie Západných Tatier s výnimkou NPR Mních.

2. Vyhradené trasy pre skialpinizmus

a) vo Veľkej Studenej doline od Zbojníckej chaty cez kotol Sivých plies do Priečneho sedla, z neho k Téryho chate v Malej Studenej doline a ďalej popod Mačaciu vežu do Baranieho sedla a Veľkou Zmrzlou dolinou na Chatu pri Zelenom plese,
b) Mlynická dolina - Furkotská dolina cez Bystré sedlo,
c) Mengusovská dolina - Hincove plesá a späť,
d) Žiarska chata - bývalá Tatliakova chata cez Smutné sedlo a Smutnú dolinu,
e) Bobrovecká Vápenica - Červenec - Babky - Veľká Kopa - sedlo Priehyba cez Sivý vrch - Brestovú do Salatínskej doliny,
f) pod vedením horského vodcu UIAGM je možné absolvovať ucelený prechod pohorím, trasou povolenou riaditeľstvom národného parku.

B. PODMIENKY PRE VYKONÁVANIE HOROLEZECTVA A SKALOLEZECTVA NA VYHRADENÝCH MIESTACH

1. Horolezeckú činnosť môžu vykonávať návštevníci organizovaní v horolezeckých zväzoch (ďalej len horolezci) a neorganizovaní návštevníci pod vedením horského vodcu.

2. Horský vodca UIAGM a horolezec môže vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov len za účelom nástupu na horolezeckú túru so stupňom ťažkosti horolezeckej klasifikácie vyšším ako II.stupeň, pričom použijú trasu čo najšetrnejšiu z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Pri samostatných výstupoch môžu horolezci použiť hrebeňové túry od II. stupňa ťažkosti horolezeckej klasifikácie s výnimkou úsekov Kopské sedlo - Jahňací štít, Veľká Svišťovka - Kežmarský štít. Horolezecké túry s I. a II. stupňom ťažkosti sa môžu vykonávať len v letnom období, ak je to nevyhnutné na zostup a v zimnom období od 21. decembra do 15. apríla v obidvoch smeroch, keď terén tejto ťažkosti sa metodicky využíva na zimný výcvik.

3. Horolezci sú povinní mať pri sebe platný preukaz svojej horolezeckej organizácie a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny, pracovníkom riaditeľstva národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody a členom stráže prírody.

4. Prenocovanie individuálnych horolezcov mimo ubytovacieho zariadenia nie je dovolené. Pre organizované skupiny horolezcov je k dispozícii vysokohorské táborisko v Bielovodskej doline, ktoré slúži výlučne pre účely výkonnostného horolezectva a nie je prístupné verejnosti. Pobyt nahlásiť vopred na ochrannom obvode Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Javorine. Náročnejšie viacdňové podujatia (napríklad zimný prechod hlavného hrebeňa) sa musia vopred nahlásiť riaditeľstvu národného parku.

5. Pred odchodom na túru sú horolezci povinní zanechať záznam o smere a cieli túry vo východiskovom zariadení alebo v táborovej knihe. V prípade uvedenia času návratu sa považuje jeho prekročenie o viac ako 6 hodín za priamu žiadosť o záchranu. Vedúci organizovanej skupiny je povinný s ostatnými členmi skupiny bezodkladne po prekročení predpokladaného návratu svojho lanového družstva vykonať po ňom pátranie a vykonať nahlásenie na najbližšiu stanicu horskej záchrannej služby.

6. Podmienky uvedené v bode 1 až 5 sa primerane vzťahujú na skalolezectvo.

C. PODMIENKY PRE VYKONÁVANIE SKIALPINIZMU NA VYHRADENÝCH MIESTACH

1. Skialpinizmus a lyžiarske túry môžu vykonávať návštevníci organizovaní v horolezeckých zväzoch (ďalej len skialpinisti) a neorganizovaní návštevníci pod vedením horského vodcu.

2. Horský vodca UIAGM a skialpinista môže vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov len za účelom nástupu na skialpinistickú túru. K nástupu a návratu na skialpinistickú trasu je možné využiť len trasy prístupových turistických chodníkov. Skialpinizmus možno vykonávať od 21.decembra do 15. apríla za priaznivých snehových podmienok, ak nebolo vyhlásené lavínové nebezpečenstvo.

3. Maximálny počet skialpinistov na jednej trase za jeden deň sa stanovuje na 30 osôb.

4. Skialpinista je povinný sa nahlásiť vhodným spôsobom (telefonicky, vysielačkou alebo osobne) najneskôr v deň začatia plánovanej túry na riaditeľstvo národného parku s uvedením svojho mena, priezviska a miesta, na ktorý má viesť plánovaná túra, prípadne jej alternatívy závislé od počasia. Skialpinista sa presvedčí, či plánovaná túra je v rámci limitu stanoveného v bode 3.

5. Horský vodca UIAGM a skialpinista je povinný mať pri sebe platný preukaz svojej horolezeckej organizácie a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny, pracovníkom riaditeľstva národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody a členom stráže prírody.


vložil: