Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

GO TIBET !

05.03.2007

Nádherné, ledem jiskřící hory, nehostinné vysokohorské planiny osídlené jaky a kočovníky, ruiny klášterů, nekonečné vzdálenosti. Tibet. Očím člověka ze Západu připadá jako tajemná, uzavřená pevnost, nedotčená časem a ukrytá za Himalájemi. Jaká je však skutečná pravda o Tibetu ? Na tuto otázku se znovu pokusí odpovědět Festival ProTibet, který v Ostravě koná již pošesté. Vedle seznámení s kulturou, náboženstvím a tradicemi země by měl také upozornit na neutěšenou situaci na „střeše světa“
Jednotlivé akce probíhají v ostravských klubech, čajovnách, knihovně či Ostravské univerzitě. Řada přednášejících slovem, fotografií či filmem sdělí svůj úhel pohledu, své pocity a zážitky.
Pořádající občanské sdružení M.O.S.T. zahájilo k počátku tohoto roku také projekt Kmotrovství na dálku v němž se můžete stát kmotrem ladackého mnicha či mnišky a pomoci tak při vzdělávání a opravách buddhistických klášterů v Malém Tibetu.


vložil: Petr Ďásek