Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

NÁVRH řešení mimořádné valné hromady

13.01.2006

Vážení členové oddílu,
1) výkonný výbor (VV) se sešel v pátek 6.1. 2006 ve věci svolání mimořádné valné hromady oddílu (v duchu schválených stanov oddílu a zápisu z řádné valné hromady ze dne 9.12. 2005). Hlavním bodem mimořádné VH měla být volba předsedy oddílu a nového výkonného výboru. K 6.1.2006 se žádný kandidát na předsedu nenašel, výkonný výbor bude pracovat ve starém složení do doby, než bude nalezen nový předseda a s ním sestaven nový výkonný výbor. VV proto NAVRHUJE nesvolávat mimořádnou VH, dokud nebude tento kandidát(i) na předsedu nalezen(i). Zůstává i nadále možnost svolat mimořádnou valnou hromadou z iniciativy členů ve smyslu schválených stanov oddílu. Výkonný výbor uvítá jakýkoliv konstruktivní návrh na volbu nového předsedu oddílu.
2) na webových stránkách oddílu bude v privátní části (Informace pro členy), chráněné přístupovým heslem, vyvěšen aktuální seznam členů oddílu pro rok 2006 včetně mailových kontaktů. Bude zde uvedena poznámka, že v případě požadavku můžou být adresy u konkrétních zájemců odstraněny.
3) předběžný termín Ostrova byl stanoven od 29.7. do 5. 8. 2006, P.Ďásek zjistí volnost kapacity chat v tomto termínu + další náhradní termín


vložil: Petr Ďásek