Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

Zápis z valné hromady

14.12.2005

Zápis z průběhu valné hromady konané 9.12.2005

Prezenční listina: první list, druhý list

1. Zahájení, jmenování mandátní komise ve složení Eva Čelechovská, Saša Hlavicová a Martin Šindelka.

2. Zhodnocení roku 2005, zhodnocení účastí na plánovaných akcích roku 2005

3. Zhodnocení hospodaření za rok 2005

4. Zpráva o půjčovně materiálu

5. Vyhlášení výsledků soutěží
- výstup roku
- běh do vrchu
- lezecký příběh
- soutěžní úspěch

6. Návrh na kandidaturu nového VV a předsedy ve složení: Tomáš Světlý, Petr Čenžák, Petr Ďásek, Petr Macháček, Petr Nováček, Ingrid Ligačová, Martin Belas

7. Seznámení s vizí fungování oddílu a kontrétním plánem pro rok 2006 dle kandidujícího VV

8. Projednávání jednotlivých bodů
- přijímání nováčků
- rozpočet a plán akcí
- jednací a volební řád
- stanovy

9. Bouřlivá diskuse!!

10. Hlasování o 2 návrzích rozpočtu a plánu akcí oddílu pro rok 2006:
- první návrh, navržený kandidujícím VV
- druhý návrh, navržený Romanem Raškou
Pro návrh kandidujícího VV hlasovalo 7 členů oddílu.
Pro Romanův návrh rozpočtu a plánu akcí hlasovalo 32 členů oddílu.
Hlasování se zdrželo 9 členů oddílu.
Výsledek: Byl přijat návrh rozpočtu a plánu akcí od Romana Rašky.

11. Hlasování o návrhu pravidel pro přijímání nováčků (návrh kandidujícího VV)
Pro návrh hlasovalo 20 členů oddílu.
Proti bylo 14 členů oddílu.
Hlasování se zdrželo 5 členů oddílu.
Výsledek: Návrh pravidel pro přijímání nováčků byl přijat.

12. Hlasování o nově navržených stanovách (návrh kandidujícího VV)
Pro nově navržené stanovy hlasovalo 36 členů oddílu.
Proti nehlasoval nikdo.
Hlasování se zdrželi 4 členové oddílu.
Výsledek: Nové stanovy byly přijaty.

13. Hlasování o nově navrženém jednacím a volebním řádu (návrh kandidujícího VV)
Pro hlasovalo 39 členů oddílu.
Proti nehlasoval nikdo.
Hlasování se zdrželi 3 členové oddílu.
Výsledek: Nový jednací a volební řád byl přijat.

14. Odstoupení kandidáta Tomáše Světlého po neschválení návrhu rozpočtu a plánu akcí oddílu pro rok 2006 dle návrhu kandidujícího VV.

15. Přestávka s bouřlivou diskusí, dotazy a gulášem :-)

16. Členům oddílu byla navržena možnost kandidovat do VV.
Výsledek: Nikdo se nepřihlásil.

17. Členům oddílu byla navržena možnost kandidovat na předsedu.
Výsledek: Nikdo se nepřihlásil.

18. Martin Belas odstupuje ze stávajícího VV.


Závěr:
Stávající VV povede oddíl do doby uskutečnění nové valné hromady, která se dle nově schváleného jednacího a volebního řádu musí uskutečnit do 60 dnů.
Přednese své návrhy, tj. zajištění plánu akcí pro rok 2006 a návrh na předsedu a členy VV, o kterých bude opět rozhodovat valná hromada členů oddílu.
Zpracováno dle zápisu 3 členné mandátní komise.


vložil: Martin Belas