Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

Valná hromada

04.10.2005

Valná hromada členů HO Start se bude konat dne 9. 12. 2005 na Loděnici Perun v Ostravě Přívoze od 17:00 hodin.


Rámcový program valné hromady:

Úvod:
Prezence účastníků, individuální občerstvení od 17:00 hod. do 17:50 hod.
Uvítání členů oddílu od 17:55 hod. do 18:00 hod.

Oficiální část od 18:00 hod.
Odstoupení starého a volba nového výboru včetně předsedy oddílu
Schvalování stanov HO Start
Zhodnocení uplynulého roku
Zpráva o hospodaření za rok 2005 dosud
Předložení návrhu a schválení rozpočtu na rok 2006 včetně schválení oddílových příspěvků
Zpráva o půjčovně materiálu
Návrh a schválení akcí na rok 2006
Projednání akce „Zimní Tatry“
Diskuse
Výběr oddílových příspěvků a příspěvků ČHS na rok 2006
Přihlášky na akci „Zimní Tatry“

Neoficiální část:
Fotografie, diáky ap.
Volna zábava, diskuse, jídlo, pití

Změna programu vyhrazena.


Všichni jsou srdečné zváni. Občerstvení bude zajištěno.


vložil: Petr Čenžák