Logo START
Fórum
poslední příspěvek ve fóru:

26.04.2016  22:57:19
RE: a
Narozeniny
Narozeniny tento a příští měsíc:

Viditelné pouze přihlášeným členům oddílu.

Startér roku


Pravidla startéra1 - Běžky
2 - Maltatal
3 - Zámka
4 - Media Skialp
5 - Slezan
6 - Holental
7 - Labák
8 - Ádr
9 - Vtáčník
10 - Osoblaha - kola
11 - Posl. slaň.
12 - Pustevny - běh do vrchu
13 - Machův memoriál


PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY STARTÉRA - celá tabulka v novém okněPravidla Startéra 2012


Cíl
Podpořit účast na oddílových akcích a tím utužovat kolektivního ducha oddílu. Vyhodnotit nejaktivnějšího a zároveň nejzdatnějšího účastníka oddílových akcí.

Pravidla
Oddílovou akcí je akce naplánovaná a odsouhlasena v Seznamu akcí na daný rok. Odsouhlasení probíhá na valné hromadě začátkem roku a seznam je zveřejněn na oddílovém webu.
K těmto akcím dále patří hromadné akce, které byly avizovány na oddílovém webu v sekci Kalendář akcí minimálně 3 týdny předem. Do bodovaných akcí se nepočítá valná hromada.

Organizace
Každá oddílová akce má svého organizátora/garanta. Tento organizátor má za úkol předem vyhlásit, podle čeho bude akci bodovat.

Způsob bodování
Každý účastník akce dostává automaticky 1 bod. Při částečné účasti (např. 1 den z 2 denní akce) rozhoduje o přidělení bodu organizátor akce.
Po každé akci organizátor vyhodnotí činnost, která nějak souvisela s akcí a kterou předem ohlásil, že bude bodovat. Vyhodnotí 15 nejlepších, kterým přidělí další body. První dostane patnáct bodů, druhý čtrnáct bodů atd. až patnáctý dostane jeden bod. Typ a způsob hodnocení je plně v kompetenci organizátora akce. Může se jednat o sportovní, společenskou nebo recesistickou činnost.
Pokud organizátor akce ohodnotí více účastníků stejným počtem bodů, musí každému z nich přidělit průměrnou hodnotu, která vznikne podílem součtu bodu za tolik míst, kolik by jich shodně hodnocení obsadili za sebou a počtu shodně hodnocených.

Příklad:
3 účastníci na prvním místě: každý z nich dostane (15+14+13)/3=14 bodů
2 účastníci na druhém místě: každý z nich dostane (12+11)/2=11,5 bodů
1 účastník na třetím místě: dostane 10 bodů
8 účastníků na čtvrtém místě: každý z nich dostane (9+8+7+6+5+4+3+2)/8=5,5 bodů
1 účastník na pátém místě dostane 1 bod
+ každý z účastníků dostane 1 bod za účast

Ohodnotit celkem lze jen tolik účastníků, kolik je k dispozici bodů, tedy 15!

Výsledek bodování zašle organizátor akce co nejdříve organizátorovi soutěže a na webové stránky oddílu napíše, podle čeho body přiděloval.
Řešení sporů v bodování je v plné kompetenci organizátora akce.

Vyhodnocení
Průběžné výsledky soutěže budou zveřejňovány na oddílovém webu. Celkové vyhodnocení soutěže Startér roku (podle počtu bodů) proběhne po poslední oddílové akci roku.
Bude vyhodnoceno celkové pořadí soutěže a zvlášť mužská a ženská kategorie.
První tři místa v každé kategorii budou ohodnocena.